Volg ons op twitter

Partner VV Gorredijk

Menu openen

Jeugdcommissie

Voorzitter

Dennis van der Poel

Houtmoune 25

dennis8401@gmail.com

06 53 76 44 48

Wedstrijdsecretariaat

Sietske Veenstra

Joan Veenstra

Roggeblom 10

js.veenstra@ziggo.nl

06 54 99 48 20

06 12 98 07 05

Technische zaken

Ibo de Jong

De Tsjoele 12

Ibo.de.jong@hetnet.nl

06 44 80 81 16

JO17/JO19

Michiel Hornstra

De Weech 12

michielhornstra@hotmail.com

06 42 04 65 74

JO15/JO14/JO13

Jogchum Keimpema

De Rival 19

jogchumkeimpema@msn.com

06 55 33 44 27

JO12/JO11

Rudi Aling

Kromhoutsreed 7

r.aling@hotmail.com

06 21 17 72 30

JO10/JO9/JO8/JO7

Nanne Tjoelker

Roggeblom 16

nbtjoelker@gmail.com

06 21 48 14 49

MO15

Sandra Brouwer

Baggelbak 10

ab.brouwer73@gmail.com

06 11 22 55 50

MO17

Bianca Banga

Eerste stichtingspad 1

bianca_banga@hotmail.com

06 18 06 03 00

Inleiding

De jeugdcommissie is een onderdeel van het bestuur van v.v. Gorredijk. De jeugdcommissie probeert een sportklimaat te scheppen waarin iedere speler tot z’n recht komt. Dit betekent dat er binnen onze vereniging afspraken en regels moeten zijn die het sportklimaat gunstig beïnvloeden.

Onze club heeft de ambitie om binnen zijn eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te presteren. Het jeugdvoetbal is een samenwerking van talentvolle en minder talentvolle spelers. Één van de leuke aspecten in het voetbal is de collectiviteit. Een collectiviteit die niet specifiek leeftijd gebonden is. Het is leuk dat kameraadjes, buurvrienden en klasgenoten in dezelfde ploeg spelen. Er zullen echter momenten zijn waarop de ene meer vorderingen maakt dan de andere. Daarom is het belangrijk dat een ieder op zijn eigen tempo kan verder werken, maar dan in een andere groep.

Met onderstaand informatieboekje hopen we dat spelers, leiding en ouders weten wat er verwacht mag worden van een ieder. In het vervolg van dit informatieboekje bedoelen we met spelers, leiding etc. ook speelsters, leidsters enz. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk informatie te geven, maar het is goed mogelijk dat er bij jou nog een vraag leeft die in dit informatieboekje nog niet aan de orde komt. Neem in dat geval contact op met een lid van de Jeugdcommissie.