Mientewei 2, 8401 AA Gorredijk.

0513 - 46 23 69

info@vv-gorredijk.nl

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is een onderdeel van het bestuur van v.v. Gorredijk. De jeugdcommissie probeert een sportklimaat te scheppen waarin iedere speler tot z’n recht komt. Dit betekent dat er binnen onze vereniging afspraken en regels moeten zijn die het sportklimaat gunstig beïnvloeden.

Onze club heeft de ambitie om binnen zijn eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te presteren. Het jeugdvoetbal is een samenwerking van talentvolle en minder talentvolle spelers. Één van de leuke aspecten in het voetbal is de collectiviteit. Een collectiviteit die niet specifiek leeftijd gebonden is. Het is leuk dat kameraadjes, buurvrienden en klasgenoten in dezelfde ploeg spelen. Er zullen echter momenten zijn waarop de ene meer vorderingen maakt dan de andere. Daarom is het belangrijk dat een ieder op zijn eigen tempo kan verder werken, maar dan in een andere groep.

Met onderstaand informatieboekje hopen we dat spelers, leiding en ouders weten wat er verwacht mag worden van een ieder. In het vervolg van dit informatieboekje bedoelen we met spelers, leiding etc. ook speelsters, leidsters enz. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk informatie te geven, maar het is goed mogelijk dat er bij jou nog een vraag leeft die in dit informatieboekje nog niet aan de orde komt. Neem in dat geval contact op met een lid van de Jeugdcommissie.

 

Persoon

Functie 

Contact

Joan Veenstra

Voorzitter

Js.veenstra@kpnmail.com

06-12980705

Joan & Sietske Veenstra  Wedstrijdsecretariaat

js.veenstra@kpnmail.nl

06-54994820

06-12980705

Ibo de Jong Technische coördinator onderbouw t/m JO12

Ibo.de.jong@hetnet.nl

06-44808116

Meinardus Homans Technische coördinator bovenbouw JO13 t/m JO19

meinardus@kpnmail.nl

06-53449940

Menno Draaistra Algmeen coördinator onderbouw t/m JO12

Menno.draaisma@gmail.com

06-52632509

Jogchum Keimpema Algemeen coördinator bovenbouw JO13 t/m JO19

jogchumkeimpema@msn.com

06-55334427

Sandra Brouwer Algemeen coördinator meiden

ab.brouwer73@gmail.com

06-11225550

 

Dennis van de Poel

Coördinator scheidsrechters

Dennis8401@gmail.com

06-53764448