Mientewei 2, 8401 AA Gorredijk.

0513 - 46 23 69

info@vv-gorredijk.nl

Lid worden

 

Om lid te worden kunt u dit aanmeldingsformulier invullen. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Jacqueline de Vries-Oosterhof
Contactgegevens: secretaris@vv-gorredijk.nl.

 

Aanmelding
In de mail graag naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum vermelden en of je al eerder lid bent geweest van een voetbalclub. Dit in verband met eventuele overschrijving.

 

Contributie
De contributie vanaf 1 juli 2019 bedraagt:

De contributie wordt betaald middels een automatische machtiging, waarbij de bedragen per maand worden geïnd, rond de 10e van de betreffende maand.

 

Gele en Rode kaarten
Geldboetes verbonden aan gele en rode kaarten die de KNVB voor de leden van VV Gorredijk rechtstreeks bij de club in rekening brengt, worden volledig doorbelast aan het betreffende lid.

 

Afmelden
Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap kan op uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar ingediend worden via secretaris@vv-gorredijk.nl. Conform statuten kan het lidmaatschap slechts 1x per jaar worden beëindigd.