• Jeugdcommissie

  De jeugdcommissie is een onderdeel van het bestuur van v.v. Gorredijk. De jeugdcommissie probeert een sportklimaat te scheppen waarin iedere speler tot z’n recht komt. Dit betekent dat er binnen onze vereniging afspraken en regels moeten zijn die het sportklimaat gunstig beïnvloeden.

  Onze club heeft de ambitie om binnen zijn eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te presteren. Het jeugdvoetbal is een samenwerking van talentvolle en minder talentvolle spelers. Één van de leuke aspecten in het voetbal is de collectiviteit. Een collectiviteit die niet specifiek leeftijd gebonden is. Het is leuk dat kameraadjes, buurvrienden en klasgenoten in dezelfde ploeg spelen. Er zullen echter momenten zijn waarop de ene meer vorderingen maakt dan de andere. Daarom is het belangrijk dat een ieder op zijn eigen tempo kan verder werken, maar dan in een andere groep.

  Met onderstaand informatieboekje hopen we dat spelers, leiding en ouders weten wat er verwacht mag worden van een ieder. In het vervolg van dit informatieboekje bedoelen we met spelers, leiding etc. ook speelsters, leidsters enz. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk informatie te geven, maar het is goed mogelijk dat er bij jou nog een vraag leeft die in dit informatieboekje nog niet aan de orde komt. Neem in dat geval contact op met een lid van de Jeugdcommissie.

  Joan Veenstra
  Voorzitter

  Contact:
  js.veenstra@kpnmail.nl
  06-12980705

  Sietske Veenstra
  Wedstrijdsecretariaat

  Contact:
  js.veenstra@kpnmail..nl
  06-54994820

  Ibo de Jong

  Technische coördinator onderbouw t/m JO12

  Contact:
  ibo.de.jong@hetnet.nl
  06-44808116

  Meinardus Homans
  Technische coördinator bovenbouw JO13 t/m JO19

  Contact:
  Meinardus@kpnmail.nl
  06-53449940

  Menno Draaisma
  Algemeen coördinator onnderbouw t/m JO12

  Contact:
  menno.draaisma@gmail.com
  06-52632509 

  Jogchum Keimpema
  Algemeen coördinator bovenbouw JO13 t/m JO19

  Contact:
  jogchumkeimpema@msn.com
  06-55334427

  Sandra Brouwer
  Algemeen coördinator meiden

  Contact:
  ab.brouwer73@gmail.com
  06-11225550

  Dennis van der Poel
  Coördinator scheidsrechters

  Contact:

  dennis8401@gmail.com
  06-53764448