• Op maandag 11 oktober 2021 vindt er een algemene ledenvergadering
  plaats. Die begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in de kantine.

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 19 oktober 2020
  4. Jaarverslagen
  5. Versterking onderhoudscommissie
  6. Verplichte vrijwilligerstaken
  7. AVG verklaring naar leden
  8. Jaarrekening seizoen 2020 โ€“ 2021
  1. Toelichting jaarrekening
  2. Verslag kascommissie / dรฉcharge bestuur
  9. Benoeming lid kascommissie (Rudie treedt af)
  10. Toestemming aangaan contracthandelingen en
  rechtshandelingen boven de โ‚ฌ 5.000,-
  11. Begroting
  12. Werkgroep zaterdag/zondag voetbal
  13. Rondvraag
  14. Sluiting ledenvergadering

  De bijlagen bij agendapunten 3 en 4 zijn op verzoek te verkrijgen bij
  Jacqueline Oosterhof (oosterhofvvgorredijk@gmail.com).
  Deze bijlagen zullen tijdens de vergadering ook beschikbaar zijn.