Mientewei 2, 8401 AA Gorredijk.

0513 - 46 23 69

info@vv-gorredijk.nl

100 jarig jubileum

Zomer 1920. Een aantal Gordykster jongelingen vermaken zich met het trappen tegen een bal. Zeer tot ongenoegen van de landeigenaar wiens land zij daarvoor hebben uitgezocht. Ook de vele ouderen schudden meestal hun hoofd als zij de jongeren bezig zien. Toch is dit wildemanswerk achteraf het startsein voor de oprichting van de voetbalvereniging ‘G.V.C.’

Het vriendentrio J. Biesma, G. Bouwhuis en R. Schaap doen een rondje door het dorp en krijgen zoveel bijval dat ze al op 25 augustus 1920 besluiten een voetbalvereniging op te richten. Het trio is ook direct het eerste voorlopige bestuur.

En dus bestaat de voetbalvereniging Gorredijk op 25 augustus 2020 precies 100 jaar. Dat kan en wil de vereniging natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Sinds oktober 2017 is de jubileumcommissie daarom al bezig met de voorbereidingen. In de jubileumcommissie zitten vertegenwoordigers uit de gehele vereniging. Van jong tot oud, spelend en niet spelend lid en ook de dames zijn vertegenwoordigd. Bij de meeste vergaderingen is ook een bestuurslid aanwezig zodat het bestuur op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen omtrent de geplande jubileumactiviteiten.

De nieuwjaarsreceptie in januari 2020 wordt het startschot van een hele serie activiteiten van januari t/m augustus 2020. De concept activiteitenkalender voor deze periode is inmiddels samengesteld. Veel kunnen we er alleen nog niet over vertellen, alles zit nog in de voorbereidingsfase. Maar het is wel zeker dat de officiële jubileumreceptie staat gepland op 25 augustus 2020 en dat er op 29 augustus 2020 in De Skâns een feestelijke slotavond van het eeuwfeest volgt.

Met vriendelijk groet,

De jubileumcommissie
Jelle Bijlsma, Pieter Bijlsma, Harm Bruinsma, Gerard de Vries, Jos de Vries, Sjoerd Minkes, Tineke Tamminga, Dennis van der Poel, Kars van der Weg, Peter van der Wijk, Sandra Brouwer en Peter Renes